+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Accesul mass-media în spital

Spitalul Municipal Sacele  >  Accesul mass-media în spital

Consimțământul scris al pacientului sau aparținătorului privind datele personale

Cerere tip acces mass-media în spital

În cadrul Spitalului Municipal Săcele, relația cu mass-media este asigurată doar prin intermediul purtătorului de cuvânt. Următoarele cazuri fac excepție de la prezenta regulă:

 • Accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțit de manager, purtător de cuvânt sau de persoana numită prin decizie de către manager;
 • Accesul delegațiilor Ministerului, doar dacă aceștia își asumă răspunderea pentru reprezentanții mass-media care îi însoțesc.

Personalul spitalului nu va comunica cu mass-media. Sunt exceptate de la regulă cazurile în care personalul oferă informații legate de profesie, specialitate sau noutăți în domeniul medical.

 

Accesul reprezentanților mass-media în spital

Accesul mass-media în spital va avea loc atunci când managerul solicită o întâlnire cu reprezentanții mass-media în vederea realizării unei comunicări sau la solicitarea acestora, dar cu aprobare din partea conducerii spitalului.

Aprobarea se obține în urma solicitării reprezentanților mass-media, care sunt obligați să prezinte o legitimație de serviciu și să se angajeze să respecte regulile interne. Solicitarea scrisă a reprezentanților trebuie să conțină următoarele:

 • numele și prenumele solicitantului;
 • entitatea pe care o reprezintă;
 • scopul pentru care se solicită accesul în spital;
 • data la care se dorește accesul în spital;
 • durata întâlnirii.

Aceștia vor avea acces în spital numai după obținerea acordului din partea conducerii și asumarea unei declarații de confidențialitate referitoare la informațiile aflate cu ocazia accesului în spital.

La data indicată în solicitare, reprezentantul mass-media este preluat de la recepție de către purtătorul de cuvânt desemnat de conducerea spitalului, echipat corespunzător și condus în zona administrativă. Acolo i se va răspunde la întrebări și va obține informațiile solicitate în măsura în care acestea nu sunt confidențiale.

Contactarea unui anumit pacient este interzisă fără acceptul acestuia. Intimitatea pacientului va fi respectată în relația acestuia cu presa, iar în cazul în care pacientul acceptă dialogul medicul curant va indica durata întrevederii. Realizarea de imagini în interiorul spitalului se va face doar cu acordul scris al conducerii.

 

Acordarea interviurilor în cadrul spitalului

Interviurile în cadrul Spitalului Municipal Săcele vor fi acordate numai de către purtătorul de cuvânt. Acesta va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la oferirea informațiilor privind starea de sănătate, medicație, tratament, condiție fizică sau cu privire la fotografiere sau înregistrarea audio/video.

Purtătorul de cuvânt va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta spitalului să se facă cu echipament corespunzător sectorului în care se efectuează vizita.

 

Comunicarea cu reprezentanții mass-media în situații speciale

Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare, astfel:

 • Organizarea unei conferințe de presă;
 • Distribuirea comunicatelor de presă privind noutățile din cadrul spitalului;
 • Sprijinirea jurnaliștilor în obținerea interviurilor cu experții spitalului;
 • Facilitatea obținerii de către jurnaliști a unor materiale publicitare în scopul documentării;
 • Însoțirea jurnaliștilor în vizitele de documentare pe teren.

Purtător de cuvânt: Ec. Rodica Pîrvan

Telefoan: 0368404752

Fax: 0368404752

Email: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro