a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

Afisare rezultat la contestatia depusa cu nr. 3187/19.07.2022 concurs ocuparea postului de Inginer

Afisare rezultat la contestatia depusa cu nr. 3187/19.07.2022 concurs ocuparea postului de Inginer

Afisare rezultat la contestatia depusa cu nr. 3187/19.07.2022 – concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Inginer (minim 6 luni vechime in specialitate tehnica) la Compartimentul Tehnic din Spitalul Municipal Sacele, judet Brasov

Conform prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiei contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia desolutionare a contestatiilor a procedat la reanalizarea dosarului de concurs al candidatului care a depus contestatie,

            Astfel, in urma reanalizarii dosarului de concurs, contestatia va fi respinsa, in baza art. 34, litera a) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiei contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din urmatorul motiv: – candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, prin lipsa vechimii in specialitatea de Inginer (specialitate tehnica) studii superioare asa cum este scos postul la concurs, candidatul avand vechime conform documentelor depuse la dosarul de concurs, in specialitatea Tehnician, post studii medii.

Rezultatul contestatiei, afisat in 20.07.2022, ora 11.30 se poate contesta la instanta de contencios administrativ, conform legii.

Tip de post vizat Numar dosar candidat cu numar cerere contestatie Rezultat contestatie Observatii (motivare respingere)
Inginer (minim 6 luni vechime in specialitatea tehnica/ studiilor) 3087/14.07.2022 cu 3187/19.07.2022 RESPINSA In baza art. 34, litera a) din H.G. nr. 286/2011
Tip de post vizat Numar dosar candidat cu numar cerere contestatie Rezultat contestatie Observatii (motivare respingere)
Inginer (minim 6 luni vechime in specialitatea tehnica/ studiilor) 3087/14.07.2022 cu 3187/19.07.2022 RESPINSA In baza art. 34, litera a) din H.G. nr. 286/2011

Comisia de solutionare a contestatiilor

Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.