+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

POCU/717/5/1/142450

INFORMARE Luna Iulie Proiect – POCU/717/5/1/142450 – „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Informare PROIECT: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini” POCU/717/5/1/142450. Perioada de implementare: 7 iunie 2021 - 6 august 2022 (14 luni).            SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, partener al proiectului - Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și...

INFORMARE Proiect – POCU/717/5/1/142450 – „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]InformarePROIECT: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini” POCU/717/5/1/142450.Perioada de implementare: 7 iunie 2021 - 6 august 2022 (14 luni).             SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, partener al proiectului - Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și...

COMUNICAT DE PRESA – Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Data: 20.08.2022 Comunicat de presă Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini” Solicitantul Municipiul Săcele, în parteneriat cu:Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), Fundația Agapedia România, Asociația Comunității Gârcini, Școala Gimnazială Nr.5 Săcele, Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele Spitalul Municipal Săcele,a derulat...

INFORMARE – POCU/717/5/1/142450 – „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]PROIECT: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini” POCU/717/5/1/142450. Perioada de implementare: 7 iunie 2021 - 6 august 2022 (14 luni). SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, partener al proiectului - Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul...

INFORMARE – POCU/717/5/1/142450 – „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivultematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltarelocalăplasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.1:Reducereanumărului de...

POCU/717/5/1/142450 – „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivultematic 9: Promovareaincluziuniisociale, combatereasărăcieișiaoricăreiforme de discriminare Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltarelocalăplasate sub responsabilitateacomunității Obiectivul specific 5.1:Reducereanumărului de persoaneaflateînrisc de sărăcieșiexcluziunesocială din comunitățilemarginalizate (romași non-roma) din orașe/municipii...