+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

COMUNICAT DE PRESA – Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

COMUNICAT DE PRESA – Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

Data: 20.08.2022
Comunicat de presă

Finalizare proiect “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini” Solicitantul Municipiul Săcele, în parteneriat cu:

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),
Fundația Agapedia România,
Asociația Comunității Gârcini,
Școala Gimnazială Nr.5 Săcele,
Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele Spitalul Municipal Săcele,

a derulat în perioada 07.06.2021 – 20.08.2022, proiectul POCU 717/5/1/142450 – “Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, “Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020” la nivelul teritoriului SDL Gârcini, format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, județul Brașov.

ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ (ZUM): Străzile: Rodnei, Cetinii, Gârcinului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, Bdul George Moroianu (420 – final, 413-final).

ZONA FUNCȚIONALĂ (ZF): Străzile: Aleea Episcop Popeea, Viitorului, Tărlungului, Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 -final, 33- final), B-dul George Moroianu (numerele 247-411; 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-6).

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile. Scopul proiectului îl constituie „reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL Gârcini, printr-o abordare integrată în domeniile social, educațional și al ocupării”.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.363.513,21 lei, din care valoarea cofinanțării UE: 2.332.758,06

GRUPUL ȚINTĂ – 220 PERSOANE (51 PERSOANE ROMA) este reprezentat de persoane din teritoriul SDL Gârcini (copii și tineri din ZUM), precum și reprezentanți ai comunității lărgite

Activitățile Principale și Rezultate Obtinute:
A.1.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 07.06.2021-20.08.2022
– 1 proiect implementat cu succes

Grad de realizare: 100%

A.1.2. ACTIVITĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE 07.06.2021-20.08.2022
-1 set de masuri de informare si publicitate implementate
– 1 proiect implementat cu success

Grad de realizare: 100%

A.2.1 ÎNREGISTRAREA ȘI MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul participarii la proiect

Grad de realizare: 123% – 272 reprezentanti inregistrati in grupul tinta

A.2.2. IDENTIFICAREA, INFORMAREA ȘI MOTIVAREA REPREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul
participarii la proiect

Grad de realizare: 100%

A.3.1. SUSȚINEREA UNUI PROGRAM ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU PRIMAR: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul primar (clasele I-IV), ai Școlii Gimnaziale nr. 5 au urmat cursuri de after school in cadrul careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de parteneriat respectiv Municipiul Sacele.

Grad de realizare: 100%

A.3.2 SUSTINEREA UNUI PROGRAM ,,A DOUA ȘANSĂˮ : 07.07.2021-20.07.2022
– 20 beneficiari cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani dintre cei care nu au fost inscrisi in nici un ciclu de invatamant, sau au abandonat timpuriu școala, au beneficiat de cursuri pentru pentru (re)integrarea in educatie si finalizarea ciclului primar.

Grad de realizare: 100%

A.3.3. SUSTINEREA UNUI PROGRAM,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU GIMNAZIAL: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul gimnazial (clasele V-VIII), au urmat cursuri cursuri de after school organizate de catre Partenerul nr. 5 in proiect, Liceul Tehnologic Victor Jinga in cadrul
careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de parteneriat.

Grad de realizare: 100%

A.3.4 DERULARE DE ATELIERE INTERACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA DE ABILITATI PENTRU VIATA INDEPENDENTA SI DOBANDIREA DE COMPETENTE CHEIE: 07.10.2021-20.08.2022
– 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 copii ciclul gimnazial, 20 tineri cu vârsta între 15-18, s-a desfășurat pe perioada vacanțelor școlare, inclusiv ca modalitate de
suplinire și completare a acțiunilor din cadrul programelor ,,Școala după Școalăˮ iar beneficiarii au participat la ateliere de lucru cu caracter interactiv organizate de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, in urma carora au dobandit abilitati de baza de comunicare intr-o limba de circulatie internationala si de formare a competentelor de baza in utilizarea tehnicii de calcul

Grad de realizare: 100%

A.4.1. ASIGURAREA PARTICIPARII MEMBRILOR GRUPULUI TINTA LA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA: 07.10.2021-20.08.2022
– 60 beneficiari: 10 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 50 tineri cu vârsta între 18-25 ani care au participat la 2 cursuri de formare profesionala organizate de Partenerul nr. 5
Liceul Tehnologic Victor Jinga Sacele ca si organizam de formare profesionala, respectiv „Camerista” si „Operator automat linie montaj” din care au absolvit si au participat la
examenul final de evaluare un numar de 51 beneficiari care au obtinut o calificare, dincei 50 beneficiari stabiliti ca si indicator de rezultat.

Grad de realizare: 102%

A.4.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE PE PIAȚA MUNCII: 07.10.2021-20.08.2022
– 80 tineri cu vârsta între 18-25 ani au beneficiat de activitati de informare, consiliere si mediere pe piata muncii in cadrul unor sesiuni individuale si colective
participand si la un târg de locuri de muncă organizat de partenerul nr. 2 in proiect respectiv, Fundatia AGAPEDIA Romania. In urma participarii la activitatea au fost incadrati pe piata muncii un numar de 30 beneficiari

Grad de realizare: 100%

A.5.1. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE SOCIO-JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ PENTRU TINERELE MAME ȘI FAMILII: 07.08.2021-20.08.2022
– 100 tineri cu vârsta între 18-25 ani, mame și părinți tineri din teritoriul SDL au beneficiat de activitati de consiliere sociala si informare, consiliere juridica , asistenta si
suport precum si consiliere psihosociala si suport emotional in cadrul unor sesiuni individuale si colective sustinute de experti desemnati din personalul propriu al liderului de proiect Municipiul Sacele

Grad de realizare: 100%

A.5.2. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII ȘI EDUCAȚIEI COPIILOR: 07.08.2021-20.08.2022
– 40 tineri, viitoare mame și părinți de copii cu vârsta între 0-3 ani au beneficiat de sesiuni de informare si instruire pentru conferirea abilitatilor si competentelor necesare
in vederea pregatirii pentru nastere si ulterior pentru ingrijirea nou-nascutului precum si pregatirea pentru ingrijirea copilului de pana la 3 ani sustinute de partenerul nr. 6 in proiect respectiv Spitalul Municipal Sacele

Grad de realizare: 100%

A.5.3. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE SANITARĂ PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS: 07.11.2021-06.03.2022
– 40 tineri, 20 cu vârsta între 15-18 ani si 20 tineri cu vârsta între 18-25 ani au beneficiat de activitati de educatie sanitara pentru un stil de viata sanatos sustinute de partenerul nr. 6 in proiect, respectiv Spitalul Municipal Sacele

Grad de realizare: 100%

A.5.4. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII SEXUALE ȘI PLANNINGULUI FAMILIAL: 07.08.2021-20.08.2022
– 80 tinere din comunitate cu vârsta între 15-25 ani au beneficiat de activitati de asistenta medicala specializata in domeniul sanatatii sexuale si planningului familial prin instituirea unui sistem de screening a starii lor de sanatate inclusiv pe parcursul sarcinii si prin asigurarea accesului la un program de depistare precoce a bolilor cu transmitere
sexuala si a altor afectiuni ginecologice, sustinut de partenerul nr. 6 in proiect, respectiv Spitalul Municipal Sacele

Grad de realizare: 75% (60 tinere beneficiare)

A.6.1 SESIUNI DE INFORMARE TEMATICE PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII: 07.09.2021-20.08.2022
– 100 beneficiari – copii de ciclu gimnazial și primar și tineri din comunitate au beneficiat de sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalitatii de sanse si
nediscriminare organizate de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov si care au participat la 2 workshop-uri, care au implicat, în egală măsură, angajatori, reprezentanți ai unor ONG-URI, instituții și alți stakeholderi relevanți, alături de membri ai comunității din ZUM;

Grad de realizare: 100%

A.6.2 ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI COMUNITAR: 07.10.2021- 20.08.2022
– 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 20 tineri cu vârsta între 18-25 ani au participat la campania de promovare a voluntariatului la
nivel comunitar prin organizarea de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov a unor sesiuni de informare privind semnificatia voluntariatului si importanta implicarii voluntare in problemele comunitatii. In urma participarii la activitati au fost selectate un numar de maxim 3 proiecte ce vizeaza
problematica activitatii si s-au acordat premii cu o valoare medie de 5000 lei constand in bunuri/produse/servicii necesare implementarii proiectelor de voluntariat selectate.

Grad de realizare: 100%

Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.