a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

 

Consiliul Etic

Spitalul Municipal Sacele  >  Consiliul Etic

PRINCIPII DE FUNCTIONARE

CONSILIUL ETIC

Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.
Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în cadrul sistemului de sănătate.

Consiliul de etică promovează integritatea la nivelul spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.

 

Baza legală: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.

Codul de comportament etic al institutiei este proiectat pentru a contribui la imbunatatirea rezultatelor institutiei prin respectarea drepturilor fiecarui pacient si derularea relatiilor cu pacientii si publicul intr-un mod etic.

ATRIBUTII CONSILIUL ETIC

Consiliul etic are următoarele atribuții:

 1. promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;
 2. identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;
 3. primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;
 4. analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:
 • cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;
 • încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
 • abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
  nerespectarea demnității umane;
 • emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);
 • sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost
 • sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;
 • sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;
 • asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;
 • întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;
 • emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 • aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;
 • analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 • analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;
 • analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;
 • oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

COMPONENTA

CONSILIULUI ETIC

PRESEDINTE CONSILIUL ETIC
Dr. Mahjoub Lilia

MEMBRII PERMANENTI AI CONSILIULUI ETIC

Dr. Barbu Octavian

Dr. Dima Laura

Dr. Drugau Cristina

As.med. Cernat Nicolae

As. med. Stirliciu Adelina

Consilier jr. – Csere Mihai

Secretar – Dr. Rab Cristina

MEMBRII SUPLEANȚI AI CONSILIULUI ETIC

Dr. Birtar Delia

Dr. Stoica Adina

Dr. Purcarea Adrian

Dr. Alexandru Ioana

As.med. Oprita Andreea

As.med. Ion Maria

Consilier jr. – Csere Mihai

Secretar – Dr.Tomsa Cristina

Membri din partea Asociației de pacienți (Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania, APAH): Presedinte Marinela Debu

Procese Verbale

Sedinte Consiliul Etic

P.V. nr. 4 din 17.06.2021 – vezi document

P.V. nr. 5 din 23.07.2021 – vezi document

P.V. nr. 6 din 20.08.2021 – vezi document

P.V. nr. 7 din 20.09.2021 – vezi document

P.V. nr. 8 din 28.10.2021 – vezi document

P.V. nr. 9 din 23.11.2021 – vezi document

Aviz nr. 2 din 23.11.2021 – vezi document

P.V. nr.10 din 27.12.2021 – Vezi Document

Anuar Etic – Spital Municipal Sacele 2021 – Vezi Document

P.V. nr.11 din 20.01.2022 – Vezi Document

P.V. nr.12 din 22.02.2022 – Vezi Document

P.V. nr.13 din 14.03.2022 – Vezi Document

P.V. nr.14 din 06.04.2022 – Vezi Document

P.V. nr.15 din 19.05.2022 – Vezi Document

P.V. nr.16 din 20.06.2022 – Vezi Document

P.V. nr.17 din 29.07.2022 – Vezi Document

P.V. nr.18 din 12.08.2022 – Vezi Document

P.V. nr.19 din 30.09.2022 – Vezi Document

P.V. nr.20 din  31.10.2022 – Vezi Document

P.V. nr.21 din  25.11.2022 – Vezi Document

P.V. nr.22 din  28.12.2022 – Vezi Document

P.V. nr.23 din  18.01.2023 – Vezi Document

P.V. nr.24 din  17.02.2023 – Vezi Document

P.V. nr.27 din  22.05.2023 – Vezi Document