+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Consiliul Etic

Spitalul Municipal Sacele  >  Consiliul Etic

PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE ALE CONSILIULUI ETIC

Consiliul etic este independent de ierarhia medicală și de îngrijiri a spitalului. Activitatea membrilor săi se bazează pe imparțialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc și pe principiul supremației legii. Acesta reprezintă forul de autoritate morală constituit în spitalele, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale și deontologice în cadrul sistemului de sănătate.

Consiliul etic promovează integritatea la nivelul spitalului și emite avize și hotărâri privind etica medicală și organizațională.

Baza legală a acestuia o reprezintă Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de etică ce funcționează în cadrul sistemelor publice.

Codul de comportament etic al instituției este proiectat pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor instituției prin respectarea drepturilor fiecărui pacient și derularea relațiilor cu pacienții și publicul într-un mod etic.

Codul de comportament etic al Spitalului Municipal Săcele este proiectat pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor instituției prin respectarea drepturilor fiecărui pacient și derularea relațiilor cu publicul într-un mod moral.

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ETIC

Consiliul etic are următoarele atribuții:

 1. Promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;
 2. Identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;
 3. Primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;
 4. Analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:
 • cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;
 • încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
 • abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
 • nerespectarea demnității umane.
 1. Emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);
 2. Sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;
 3. Sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;
 4. Asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;
 5. Întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;
 6. Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 7. Aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;
 8. Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 9. Analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;
 10. Analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;
 11. Oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

IMPORTANT:

Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita, la ședințele sale, persoane care să contribuie la soluționarea speței prezentate.

COMPONENȚA CONSILIULUI ETIC

PREȘEDINTELE CONSILIULUI ETIC

 • Mahjoub Lilia

MEMBRII PERMANENȚI AI CONSILIULUI ETIC

 • Barbu Octavian
 • Dima Laura
 • Pandi Bianca Elena
 • Med. Cernat Nicolae
 • Med. Stirliciu Adelina
 • Consilier Juridic – Csere Mihai
 • Secretar – Dr. Rab Cristina

MEMBRII SUPLEANȚI AI CONSILIULUI ETIC

 • Birtar Delia
 • Stoica Adina
 • Purcărea Adrian
 • Froicu Ioana
 • Med. Opriță Andreea
 • Med. Ion Maria
 • Consilier Juridic – Csere Mihai
 • Secretar – Dr. Tomșa Cristina

MEMBRII DIN PARTEA ASOCIAȚIEI DE PACIENȚI

 • Marinela Debu – Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, APAH

PROCESELE VERBALE ÎN URMA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI ETIC

P.V. nr. 4 din 17.06.2021 – vezi document

P.V. nr. 5 din 23.07.2021 – vezi document

P.V. nr. 6 din 20.08.2021 – vezi document

P.V. nr. 7 din 20.09.2021 – vezi document

P.V. nr. 8 din 28.10.2021 – vezi document

P.V. nr. 9 din 23.11.2021 – vezi document

Aviz nr. 2 din 23.11.2021 – vezi document

P.V. nr.10 din 27.12.2021 – Vezi Document

Anuar Etic – Spital Municipal Sacele 2021 – Vezi Document

P.V. nr.11 din 20.01.2022 – Vezi Document

P.V. nr.12 din 22.02.2022 – Vezi Document

P.V. nr.13 din 14.03.2022 – Vezi Document

P.V. nr.14 din 06.04.2022 – Vezi Document

P.V. nr.15 din 19.05.2022 – Vezi Document

P.V. nr.16 din 20.06.2022 – Vezi Document

P.V. nr.17 din 29.07.2022 – Vezi Document

P.V. nr.18 din 12.08.2022 – Vezi Document

P.V. nr.19 din 30.09.2022 – Vezi Document

P.V. nr.20 din  31.10.2022 – Vezi Document

P.V. nr.21 din  25.11.2022 – Vezi Document

P.V. nr.22 din  28.12.2022 – Vezi Document

P.V. nr.23 din  18.01.2023 – Vezi Document

P.V. nr.24 din  17.02.2023 – Vezi Document

P.V. nr.25 din 10.03.2023 – Vezi Document

P.V. nr.26 din 12.04.2023 – Vezi Document

P.V. nr.27 din  22.05.2023 – Vezi Document

P.V. nr.28 din  15.06.2023 – Vezi Document

P.V. nr. 29 din 17.07.2023 – Vezi Document 

P.V. nr. 30 din 21.08.2023 – Vezi Document

P.V. nr. 31 din 26.09.2023 – Vezi Document

P.V. nr. 32 din 03.10.2023 – Vezi Document

P.V. nr. 33 din 28.11.2023 – Vezi Document

P.V. nr. 34 din 18.12.2023 – Vezi Document 

P.V. nr. 35 din 16.01.2024 – Vezi Document

P.V. nr. 36 din 14.02.2024 – Vezi Document 

P.V. nr. 37 din 22.03.2024 – Vezi Document

P.V. nr. 38 din 3.04.2024 – Vezi Document

Aviz nr. 1 din 3.04.2024 – Vezi Document