a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

 

CODUL DE ETICA

Spitalul Municipal Sacele  >  Consiliul Etic  >  CODUL DE ETICA

CODUL DE ETICA AL SPITALULUI MUNICIPAL SACELE

CONSILIUL ETIC

 1. Scop

Codul de comportament etic al institutiei este proiectat pentru a contribui la imbunatatirea rezultatelor institutiei prin respectarea drepturilor fiecarui pacient si derularea relatiilor cu pacientii si publicul intr-un mod etic.

Pacientii au dreptul fundamental la atentia si grija cuvenita care sa proteje demnitatea personala si respectarea valorilor culturale psiho-sociale, si spirituale ale acestora.

Aceste valori influenteaza deseori perceptiile pacientilor asupra afectiunilor medicale si a tratamentelor medicale.

Intelegerea si respectarea acestor valori constituie ghiduri pentru instituitie in satisfacerea corespunzatoare a nevoilor pacientilor.

Conducerea institutiei constientizeaza faptul ca practicile de relationare cu pacientii precum si conduita personalului institutiei in furnizarea de servicii medicale catre pacienti au un efect semnificativ asupra raspunsului fiecarui pacient la tratamentele medicale oferite.

Responsabilitatea etica consta in a:

 • Analiza cu consideratie valorile pacientilor si preferintele, inclusiv deciziile de a refuza/intrerupe tratamentul;
 • Recunoaste responsabilitatile noastre in conditiile legii;
 • Informa pacientii despre responsabilitatile care le revin in procesul de primire a ajutorului medical
 • Gestiona relatiile noastre cu pacientii si publicul intr-un mod etic.
 1. Politica de etica

Institutia a integrat responsabilitatile sale etice in activitatea de zi cu zi. Astfel, misiunea noastra, viziunea si valorile sunt comunicate pe scara larga in cadrul institutiei si reflecta cultura noastra etica.

Misiunea: acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace si de calitate) astfel incat sa se realizeze imbunatatirea starii de sanatate a populatiei deservite.

Activitatea medicala a institutiei va respecta principiile fundamentale ale serviciilor publice, adica:

 • Eficienta utilizare a resurselor si eficacitatea furnizarii serviciilor;
 • Fiabilitate a raportarilor interne si catre exterior;
 • Conformitate cu legislatia aplicabila.

Viziune:

 1. a) adaptarea serviciilor medicale la nevoile populatiei deservite;
 2. b) cresterea calitatii serviciilor medicale;
 3. c) scaderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continua in favoarea celor ambulatorii si prin spitalizare de zi;
 4. d) orientarea profilului serviciilor medicale catre caracteristicile de morbiditate al populatiei, actuale si preconizate a se adresa unitatilor sanitare.

 

Institutia urmareste sa devina un partener de incredere atat pentru pacientii sai cat si pentru colaboratori – spitale, furnizori, parteneri in programe de cercetare, comunitate, etc. Aceasta viziune se va realiza prin cooptarea de personal adecvat si crearea/pastrarea unei stranse colaborari cu institutiile partenere pentru a atinge un raport optim de satisfactie a pacientilor. De asemenea, prin serviciile oferite, institutia isi propune sa castige loialitatea comunitatii si sa atinga performanta financiara necesara.

Valori :

– primordialitatea criteriilor de performanta in activitatea unitatii sanitare

– optimizarea raportului cost / eficienta in administrarea Spitalului Municipal Sacele

– asigurarea conditiilor de acccesibilitate si echitate populatiei deservite

– imbunatatirea continua a conditiilor implicate in asigurarea satisfactiei pacientului si a personalului angajat

In Plan etic: Intreg personalul institutiei este ghidat de valorile necesare indeplinirii misiunii, astfel:

 • Ne pasa de pacientii nostri ca si cum ne-ar pasa de cei dragi si ii tratam in mod similar, cu expertiza, compasiune si respect;
 • Incurajam initiativa, inovarea, tenacitatea in abordarea problematicii sanatatii intregii comunitatii din care facem parte si in cadrul careia activam;
 • Promovam un mediu care stimuleaza diversitatea, premiaza excelenta si valoarea adaugata, si incurajeaza valorile civice;
 • Lucram in cooperare cu colegii nostri si cu comunitatea noastra pentru avansa bunastarea regiunii;
 • Demonstram calitati de lider in toate problemele critice ale activitatii noastre, intr-un mod demn de incredere din partea opiniei publice.
 • Responsabilitate, integritate si abilitate in administrarea noastra financiara.
 1. Codul de etica si de conduita in relatii

Motto-ul nostru „Speranta pentru o viata normala!” furnizeaza personalului, institutiei si colaboratorilor nostri nivelul asteptarilor din partea noastra daca acestia se confrunta pe parcusul derularii activitatii lor cu probleme de natura etica sau legala. In plus fata de prezentul Cod de Etica, codul de etica al personalului medical contine prevederi mai detaliate in ceea ce priveste relatia medic-pacient pentru asigurarea unei activitati si practici oneste, etice si legale.

Codul de Etica prevede standardele de comportament dupa care se ghideaza intreaga conducere a institutiei , personalul si colaboratorii acesteia in relatiile cu pacientii, personalul din subordine si colegii, publicul, furnizorii de fonduri precum si alte entitati.

Adeziunea la Codul de Etica este o conditie a ocuparii fortei de munca sau de afiliere a colaboratorilor cu institutia.

 1. Responsabilitate sociala

Agenda institutiei referitoare la responsabilitate sociala include urmatoarele aspecte:

 • Redresarea starii de sanatate a comunitatii prin colaborarea cu grupuri si persoane competente si dedicate;
 • Identificarea nevoilor in domeniul sanatatii publice, stabilirea prioritatilor, comunicarea clara catre comunitate a serviciilor medicale oferite de catre institutie;
 • Construirea de aliante comunitare care sa conlucreaze cu organizatiile comunitare si persoanelor fizice cu scopul de a promova sanatatea si siguranta publica, si sa coordoneze livrarea servicii medicale; si
 • Sprijinirea educatiei si a cercetarii medicale ca parti importante a responsabilitatii sale fata comunitate si societate in ansamblul ei.
 1. Participarea pacientilor la programe de educatie si de cercetare medicala

Institutia recunoaste importanta activitatii de educatie clinica si de cercetare in domeniul medical si ca atare se implica activ in astfel de activitati. De asemenea, institutia recunoaste dreptul pacientilor de a considera valorile proprii culturale, profesionale si spirituale, ca acestea ar putea sa fie in conflict cu participarea acestora in programe de educatie sau de cercetare medicale. Pacientii vor fi informati in legatura cu derularea unor astfel de programe si vor avea dreptul sa refuze participarea lor in activitati de acest tip.

 1. Reclamatiile pacientilor

Conducerea institutiei incurajeaza comentariile, reclamatiile, etc. primite de la pacienti si familiile lor cu privire la serviciile noastre. Comentariile, atat cele negative cat si cele pozitive, sunt privite ca oportunitati si sunt folosite cu scopul de a imbunatati serviciile noastre.

Politica noastra este de a rezolva cu promptitudine nemultumirle, reclamatiile pacientului sau a familiei, precum si de a impartasi comentariile pozitive despre experientele pacientului si/sau a familiei acestuia. Depunerea unei reclamatii sau plangeri nu va compromite accesul unui pacient la serviciile medicale ale institutiei.

 1. Relatiile intre salariatii institutiei

Conducerea institutiei recunoaste spiritul inovativ, responsabil, participativ si colegial in comportamentul personalului institutiei cu alte persoane din cadrul institutiei.

Nici o persoana nu va fi discriminata pe motive etnice, rasiale, culturale, religioase, politice in procesul de recrutare al personalului precum si ulterior pe parcursul desfasurarii activitatii in cadrul institutiei.

Conducerea institutitie incurajeaza avertizarile in interes public cu privire la neregularitati etice si/sau legale efectuate de personalul din subordine. Pentru incurajarea spiritului civic, conducerea institutiei a elaborat si comunica in cadrul institutiei procedura operationala care stabileste modul de tratare a avertizarilor neregularitatilor si de protectie a persoanelor care emit astfel de avertizari. In acelasi timp, conducerea institutiei condamna delatiunea.

 1. Conflictul de interese

Reprezinta acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al persoanei angajate in cadrul institutiei contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.

Interesul personal reprezinta orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei.

Constituie conflict de interese detinerea de catre manager de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu institutia la care persoana in cauza exercita functia de manager.

Pentru prevenirea conflictelor de interese, persoanele din conducerea institutiei, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de sectie, de laborator sau de serviciu au obligatia de a depune o declaratie de interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prezentate in paragraful anterior, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii Publice, conform prevederilor legale.

 1. Consultarea pe probleme de etica.

Atunci cand apar probleme de etica in relatia intre angajati sau in relatia angajatilor cu pacienti, colaboratori sau public, personalul implicat poate solicita implicarea consilierului etic din cadrul institutiei pentru a contribui la solutionarea preocuparilor lor etice.

Toate solicitarile de consultare a eticii trebuie sa fie indreptate catre consilierul de etica.

10. Confidentialitatea

Toti pacientii institutiei beneficiaza de protejarea intimitatii lor in orice moment si in toate situatiile, cu exceptia situatilor in care respectarea intimitatii ar pune in pericol viata pacientilor. Informatiile confidentiale pot fi revizuite, comunicate sau discutate doar atunci cand este necesar sa se asigure ingrijirea pacientului.

Informatii medicale pot fi divulgate numai atunci cand pacientii autorizeaza acest fapt sau atunci cand dezvaluirea acestor informatii este ceruta de lege.

Unitatea isi asuma responsabilitatea pentru protejarea informatiilor pacientilor, atat personale cat si medicale, si isi recunoaste responsabilitatea legala si etica in acest sens.

Incalcarile politicii de confidentialitate sunt motive pentru luarea masurilor disciplinare, inclusiv concediere.

11. Gestionarea durerii

Institutia intelege ca durerea este un eveniment fiziologic si psihologic negativ si care este cel mai bine masurat de pacient. Conducerea institutiei recunoaste ca fiind importanta gestionarea durerii in faza de prevenire a ei ori in fazele de debut ale acesteia.

12. Principii ale conduitei profesionale

Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:

 1. a) prioritatea interesului public – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
 2. b) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice – principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
 3. c) profesionalismul – principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
 4. d) impartialitatea si nediscriminarea – principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
 5. e) integritatea morala – principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
 6. f) libertatea gandirii si a exprimarii – principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 7. g) cinstea si corectitudinea – principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
 8. h) deschiderea si transparenta – principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii contractuali in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

13. Norme generale de conduita

Asigurarea unui serviciu public de calitate

Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentei autoritatilor si ale institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.

Respectarea Constitutiei si a legilor

Personalul institutiei au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.

Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice

Personalul institutiei are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Astfel, personalului institutiei ii este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;
 3. c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege; d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

Punctele a) la d) se aplicat angajatilor institutiei pe o perioada de 2 ani ulterioara desfacerii contractului de munca.

Libertatea opiniilor

In indeplinirea atributiilor de serviciu personalul institutiei are obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

Activitatea politica

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:

 1. a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
 3. c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
 4. d) sa afiseze in cadrul institutiei publice insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Folosirea imaginii proprii

In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

In relatiile cu personalul contractual din cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate. Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

 1. a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
 3. c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase. Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice

Conduita in cadrul relatiilor internationale

Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei publice pe care o reprezinta.

In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale. In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Participarea la procesul de luare a deciziilor

In procesul de luare a deciziilor personalul institutiei are obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial. Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Obiectivitate in evaluare

In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, personalul institutiei are obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

Conducerea institutiei are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Conducerea institutiei are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile generale de conduita ale personalului institutiei de mai sus.

Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

Personalul institutiei are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege. Astfel, prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul institutiei nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Personalul institutiei are obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

Personalul institutiei are obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Utilizarea resurselor publice

Personalul institutiei este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Personalul institutiei are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea institutiei, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
 2. b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
 3. c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

Dispozitiile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea institutiei.

Personalului institutiei ii este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile institutiei, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Prevederile de mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

14. Raspunderea

Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de etica atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii. Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile legii .

In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.

Personalul institutiei raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Aprobat in sedinta de azi, 29.04.2022  de catre Comitetul Director:

Manager,
Ec. Pirvan Rodica

Director Medical,
Dr. Poinareanu Ionut

Director Financiar-Contabil Ec.
Ec. Kristaly Edith

Asistent Sef,
As. Untea Laura