+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Regulamente

Spitalul Municipal Sacele  >  Despre noi  >  Regulamente

Regulamentul consiliului de Administrație

Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului public funcționează un Consiliu de Administrație format din 5 membri și 3 invitați permanenți. Acesta are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a Spitalului Municipal Săcele.

REGULAMENTUL INTERN AL SPITALULUI MUNICIPAL SĂCELE (RI)

Prezentul regulament intern stabilește normele privind organizarea și disciplina muncii, principiile și regulile referitoare la desfășurarea activităților structurilor din cadrul Spitalului Municipal Săcele, precum și relațiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizării funcțiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare și control, potrivit prevederilor legale în vigoare și se aplică tuturor salariaților indiferent de durata și/sau modificarea raportului de muncă.