+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele 97/1293/13.03.2023

Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele 97/1293/13.03.2023

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele

 

Spitalul Municipal Săcele anunță lansarea proiectului cu titlul „Extinderea, dezvoltarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele”, proiect nr. 7 înscris în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea infrastructurii prespitalicești aferente ambulatorului integrat al Spitalului Municipal Săcele pentru creșterea accesului egal și echitabil la servicii medicale de calitate pentru prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate a populației din Regiunea Centru.

Obiective specifice:

  1. Creșterea accesului egal și echitabil al populatiei din mediul rural, comunele arondate administrativ municipiului Săcele (aproximativ 30.000 de locuitori) și a comunității de rromi din cartierul Gârcini (aproximativ 12.000 de locuitori) la servicii de prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a starii de sănătate prin construirea unei infrastructuri noi de cca. 1.200 mp, extinderea spațiilor dedicate specialităților paraclinice în cladirea spitalului și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Săcele;
  2. Creșterea complexității serviciilor medicale în asistența ambulatorie prin extinderea infrastructurii prespitalicești pentru cele 14 specialități existente și înfiintarea a 6 noi specialități, precum și a extinderii specialităților paraclinice și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație;
  3. Creșterea gradului de integrare între diferitele forme de asistență medicală atât la nivelul Spitalului Municipal Săcele, cât și la nivelul regiunii Centru: degrevarea presiunii din unitățile medicale de urgență din Municipiul Brașov, reducerea numărului de spitalizări continue în Regiunea Centru și preluarea parțială a necesităților prespitalicești din Covasna și Harghita prin promovarea și asigurarea de servicii de prevenție, diagnostic/screening și monitorizare care conduc la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la reducerea cheltuielilor sistemice cu îngrijirea medicală;
  4. Crearea infrastructurii necesare pentru participarea la activitățile de screening pentru depistarea cancerului, a bolilor cardiovasculare și tuberculozei, principalele cauze de deces cu impact negativ asupra eficacității sistemului de sănătate din România prin rate ridicate ale mortalității evitabile și din cauze tratabile;
  5. Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP și al asistenței externe, conform resurselor asumate prin cererea de finanțare;
  6. Asigurarea vizibilității proiectului, respectiv campanie de informare și conștientizare a populației privind accesul la serviciile de prevenție și diagnostic/screening și a finanțării nerambursabile în conformitate cu MIV pentru PNRR.

 

Valoarea totală a proiectului este  19.154.565, 41 Lei cu TVA, din care:

 

  • valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) – 13.150.000, 00 lei;
  • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR – 2.498.500, 00 lei;
  • valoarea contribuție proprie cu TVA – 3.506.065, 41 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: martie 2023 – noiembrie 2024.

Codul proiectului: 07. Contract de finantare nr. 97/1293/13.03.2023

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale

Persoană de contact

Manager de proiect: Dr. Ionuț Poinăreanu
Email: ionut_poinareanu@yahoo.com
Telefon de contact: 0368 404 752

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE“

https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/

Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.