+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Integritate Instituțională

Spitalul Municipal Sacele  >  Integritate Instituțională

Anexa nr. 6 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE, Strada Oituz Nr.54 , Jud. Brașov

  1. Incidente de integritate

 

Nr. total de incidente de integritate
Tipul de fapteNr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice 0
Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor 0
Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților 0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritateNr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere 0
Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție 0
Nr. de sancțiuni aplicateNr. de sancțiuni disciplinare 0
Nr. de sancțiuni administrative 0
Nr. de sancțiuni penale 0
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare

 

2. Măsuri de prevenire și/sau control

 

Nr. total de măsuri propuse:
Descrierea măsurilorStadiul implementării
1. Monitorizare continua privind codul de conduita și a principiilor etice Implementat
2. Instruire personal Implementat
3. Acces la informații de interes public Implementat