+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

Proiecte PNRR în desfășurare

#UrmătoareaGenerațieUE: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul de Redresare și  Reziliență al României (PNRR) reprezintă un document strategic care stabilește prioritățile investiționale și
reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Obiectivul componentei 12. Sănătate a PNRR este de a consolida sistemul de sănătate din România prin
creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare.

Reforma 1

Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate

Reforma 2

Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară

Reforma 3

Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

Extinderea, dezvoltarea ș modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele

PNRR/2022/C12/MS/I1.3/Unități de asistență medicală ambulatorie

Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Săcele pentru creșterea accesului egal și echitabil la servicii medicale de calitate pentru prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate a populației din Regiunea Centru.

Prevenția și combaterea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Săcele

PNRR/2022/C12/MS/I2.4/Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Adaptarea infrastructurii Spitalului Municipal Săcele pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Modernizare cabinet de planificare familială la Spitalul Municipal Săcele

PNRR/2022/C12/MS/I1.5/Cabinete de planificare familială

Modernizarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Municipal Săcele pentru conformarea la normele igienico-sanitare, pentru derularea adecvată a activității de planificare familială și a punctelor de diagnosticare a bolilor cu transmitere sexuală.

INFORMĂRI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ PNRR

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmatoareaGeneratieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/