+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

PNRR/2022/C12/MS/I1.3/ Unități de asistență medicală ambulatorie

Spitalul Municipal Sacele  >  Proiecte PNRR  >  PNRR/2022/C12/MS/I1.3/ Unități de asistență medicală ambulatorie

DENUMIRE PROIECT

PNRR/2022/C12/MS/I1.3/Unități de asistență medicală ambulatorie

TITLU

Extinderea, dezvoltarea ș modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele

OBIECTIVE GENERALE

Dezvoltarea infrastructurii prespitalicești aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Săcele pentru creșterea accesului egal și echitabil la servicii medicale de calitate pentru prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate a populației din Regiunea Centru

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Creșterea accesului egal și echitabil al populației din mediul rural, comunele arondate administrativ municipiului Sacele (aproximativ 30,000 locuitori) și a comunității de rromi din cartierul Gârcini (aprox. 12.000 locuitori) la servicii de prevenție, diagnostic și monitorizare continuă a stării de sănătate prin construirea unei infrastructuri noi de cca. 1200 mp, extinderea spațiilor dedicate specialităților paraclinice în clădirea spitalului și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Sacele
  2. Creșterea complexității serviciilor medicale în asistența ambulatorie prin extinderea infrastructurii prespitalicești pentru cele 14 specialități existente și înființarea a 6 noi specialități, precum si a extinderii specialităților paraclinice și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație
  3. Creșterea gradului de integrare între diferitele forme de asistență medicală atât la nivelul Spitalului Municipal Săcele, cât și la nivelul regiunii Centru: degrevarea presiunii din unitățile medicale de urgenta din Municipiul Brașov, reducerea numărului de spitalizări continue în Regiunea Centru și preluarea parțială a necesităților prespitalicești din Covasna și Harghita prin promovarea și asigurarea de servicii de prevenție, diagnostic/screening și monitorizare care conduc la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la reducerea cheltuielilor sistemice cu îngrijirea medicală
  4. Crearea infrastructurii necesare pentru participarea la activitățile de screening pentru depistarea cancerului, a bolilor cardiovasculare și tuberculozei, principalele cauze de deces cu impact negativ asupra eficacității sistemului de sănătate din România prin rate ridicate ale mortalității evitabile și din cauze tratabile
  5. Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP și al asistenței externe conform resurselor asumate prin cererea de finanțare
  6. Asigurarea vizibilității proiectului, respectiv a campaniei de informare și conștientizare a populației privind accesul la serviciile de prevenție și diagnostic/screening și a finanțării nerambursabile în conformitate cu MIV pentru PNRR.

Documente

CONTANT ȘI ÎNSCRIERE

Detalii suplimentare se pot obține la departamentul de achiziții al Spitalului Municipal Săcele sau la adresa de email achizitii@spitalulmunicipalsacele.ro

Evoluție și implementare proiect

0

Etape finalizate ale proiectului

A fost achiziționată aparatură pentru laboratorul de medicină fizică și recuperare medicală în valoare de 193.754,61 lei constând în deep oscillation, tecar și shockwave;

A fost demarată procedura de achiziție pentru aparatură medicală în valoare de 2.030.741 lei fără TVA;

A fost demarată procedura pentru contractarea lucrărilor aferente noului corp de clădire

Imagini Proiect

COMUNICĂRI ȘI ANUNȚURI LEGATE DE PROIECT

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
“PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmatoareaGeneratieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/       https://www.facebook.com/PNRROficial/