+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Reguli de vizită

Spitalul Municipal Sacele  >  Reguli de vizită

Accesul vizitatorilor în Spitalul Municipal Săcele este permis numai în timpul programului legal de vizită, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 3670 din 6 decembrie 2022, astfel:

 • Luni – Vineri: 13.00 – 17.00;
 • Luni – Vineri: 13.00 – 14.00 – Informații despre pacienți de la medicii curanți;
 • Sâmbătă – Duminică: 12.00 – 18.00.

În cazul unor situații epidemiologice deosebite, precum carantină sau epidemii, programul de vizită poate suferi modificări. În acest caz, Spitalul Municipal Săcele își alocă dreptul de a modifica intervalul de vizite. Astfel, persoanele care vin în spital vor trebui să respecte indicațiile personalului medico-sanitar cu privire la modificările și măsurile aplicate.

Dacă în anume secții sau în spital este declarată stare de carantină, vizitele aparținătorilor pacienților internați sunt total interzise.

Orice modificare de program va fi afișată la avizierul Spitalului Municipal Săcele.

Reguli de vizitare în Spitalul Municipal Săcele

 1. În cazul pacienților în stare critică sau terminală, familia are dreptul la vizite zilnic, indiferent de oră, pe baza biletului de acces eliberat de conducerea compartimentului în care este internat bolnavul și cu respectarea reglementărilor interne.
 2. Prezența cu caracter permanent a unui aparținător pentru anumite categorii de pacienți (copii în vârstă de până la 14 ani, pacienți cu grad redus de mobilitate) este permisă, cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor aprobate în Spitalul Municipal Săcele.
 3. Accesul vizitatorilor la pacienții izolați, cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului, este interzis.
 4. Se recomandă evitarea aducerii copiilor ca vizitatori în spital.
 5. Persoanele diagnosticate cu boli infecto-contagioase sunt sfătuite să nu facă vizite bolnavilor în Spitalul Municipal Săcele, deoarece există riscul major de contaminare a pacienților internați. Personalul medical de pe secție va face triajul epidemiologic, iar în cazul în care vizitatorul prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase va refuza accesul acestuia pe secție.
 6. Vizitatorii trebuie să respecte măsurile de igienă obligatorii pentru prevenirea apariției și transmiterii infecțiilor asociate activității medicale. Aceștia își vor spăla și dezinfecta mâinile înainte și după terminarea vizitei.
 7. La intrarea în Spitalul Municipal Săcele, vizitatorii vor purta obligatoriu echipamentul de protecție (pelerine/ botoși de unică utilizare) pentru a avea acces în compartimentele instituției medicale. Dacă echipamentul de protecție a fost expus în mediul exterior, reutilizarea acestuia este interzisă.
 8. Fumatul în unitate este strict interzis.
 9. Vizitatorii vor folosi circuitele și căile de acces semnalizate.
 10. Vizitatorii au obligația de a respecta curățenia în spațiile exterioare și interioare ale spitalului.
 11. Este interzisă deteriorarea sau distrugerea obiectelor decorative ori de inventar din spital (bănci, coșuri de gunoi, uși, scaune, tablouri, aviziere etc.) prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărie sau cu orice tip de substanță, demontarea sau degradarea oricăror elemente ale acestora. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii (în mod direct sau indirect) vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 12. Tulburarea liniștii publice (prin strigăte, larmă, comportament sau limbaj necivilizat, utilizarea aparatelor radio, telefoanelor mobile ) este interzisă în cadrul Spitalului Municipal Săcele.
 13. Deranjarea celorlalți bolnavi, așezarea pe paturile pacienților sau modificarea poziției paturilor este interzisă.
 14. Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente alterate sau interzise de către medicul curant.
 15. Vizitatorii nu trebuie să intervină în acordarea îngrijirilor medicale pacienților.
 16. Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților.
 17. Accesul cu echipament foto și audio/video, fotografiatul și înregistrarea audio/video, fără acordul prealabil – în scris – al conducerii Spitalului Municipal Săcele este strict interzis în cadrul unității medicale.
 18. Afișajul, vânzările ambulante și difuzarea de materiale publicitare, fără acordul scris al conducerii unității, sunt interzise în incinta spitalului.
 19. Vizitatorii au obligația de a nu își lăsa obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află. Spitalul Municipal Săcele nu este responsabil de deteriorarea sau de dispariția acestora.

Important

Respectarea prevederilor prezentului regulament reduce riscul apariției și/sau extinderii infecțiilor intraspitalicești și menține condițiile optime de mediu în incinta Spitalului Municipal Săcele, contribuind semnificativ la sănătatea pacienților, vizitatorilor și a personalului medico-sanitar.