+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Prin utilizarea acestui site, www.spitalulmunicipalsacele.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare menționate în aceste pagini. Accesul și utilizarea site-ului sunt supuse următorilor termeni și condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile.

Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acești termeni și condițiile de utilizare. De asemenea, luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și terțe părți cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți platforma.

Prin continuarea utilizării serviciilor și produselor oferite de site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro confirmați că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare mai jos menționați.

  1. TERMENI GENERALI

Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro, este proprietatea Spitalului Municipal Săcele. Accesarea acestui site sau a oricărei părți din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acceptarea se consideră tacită și fără rezerve.

Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro poate schimba conținutul platformei în orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terțe persoane.

Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit și acordul în întregime cu termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea presupune acceptarea regulilor www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Platforma poate schimba, suspenda, întrerupe în orice moment activitatea, fără a anunța în prealabil. Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro poate limita accesul la site, la anumite părți din site sau la anumite facilități/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări și fără vreo răspundere.

În plus, www.spitalulmunicipalsacele.ro nu furnizează sfaturi medicale similare celor pe care le puteți primi de la medicii care efectuează consultația. Site-ul nu își propune să înlocuiască consultul medical de specialitate. Utilizatorii nu trebuie să îți fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile furnizate de www.spitalulmunicipalsacele.ro, pentru că întotdeauna diagnosticul medical necesită consultarea în persoană de către un medic specialist.

Toată informația prezentată pe site este furnizată fără niciun fel de garanție. Aceasta poate include inacurateți de ordin tehnic sau erori de tastat, însă este oferită cu bună credință, din surse apreciate ca fiind de încredere.

  1. CONȚINUTUL

Conținutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conținut) sunt protejate de dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul şi conţinutul acestuia sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera în parte ori întreg site-ul şi/sau conţinutul său. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

În  cazul în care considerați că orice material publicat pe acest site de echipa redacțională sau de oricine altcineva încalcă vreun drept, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa de email publicată în secțiunea Contact a platformei.

  1. DREPTURILE DE AUTOR

Toate drepturile sunt rezervare. Spitalul Municipal Săcele acordă permisiunea de a utiliza site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro în următoarele condiții:

Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţă de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi conţinutul publicat de către Spitalul Municipal Săcele pe acest site, materialele protejate prin legile naţionale şi internaţionale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al Spitalului Municipal Săcele, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.spitalulmunicipalsacele.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepţia existenţei unui acord scris din partea Spitalului Municipal Săcele cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.

Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi în acest document de către Spitalul Municipal Săcele, cu excepţia unui acord, valabil şi recunoscut de ambele parţi, utilizator şi Spitalul Municipal Săcele.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Sursa www.spitalulmunicipalsacele.ro va fi citată, cu link către site, în primul paragraf. La sfârşitul ultimului paragraf al ştirii şi în cadrul acestuia se va preciza „Integral pe www.spitalulmunicipalsacele.ro (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză, aceasta având link direct către www.spitalulmunicipalsacele.ro).

Mediile offline se supun de asemenea termenilor și condițiilor agreaţi de către Spitalul Municipal Săcele şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

  1. RĂSPUNDERI

Prin utilizarea site-ului www.spitalulmunicipalsacele, dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de www.spitalulmunicipalsacele.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. Spitalul Municipal Săcele şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinului său.

Spitalul Municipal Săcele nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi raspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricarui material, informaţii, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către www.spitalulmunicipalsacele.ro a unui conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea www.spitalulmunicipalsacele.ro nu poate fi reţinută.

  1. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

Accesul la conţinutul online al site-ului www.spitalulmunicipalsacele.ro este liber.

  1. COOKIES

Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro foloseşte cookie-uri. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultați secțiunea Protecția Datelor cu Caracter Personal din site.

  1. SECURITATE

Spitalul Municipal Săcele adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale au acces la datele de identificare ale utilizatorilor.

Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un spațiu securizat. Pentru mai multe informații cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră și informații generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să consultați secțiunea Protecția Datelor cu Caracter Personal din site.

  1. RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIRI

Conținutul acestui site, inclusiv știrile, cotațiile, datele și alte informații, este furnizat de www.spitalulmunicipalsacele.ro. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente medicale, financiare, investiții sau produse.

Site-ul www.spitalulmunicipalsacele.ro nu cere utilizatorilor săi informații personale prin intermediul unei corespondențe nesolicitate de aceștia. Orice tip de corespondență care oferă sfaturi financiare/medicale sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informații personale trebuie considerat un fals și raportat către www.spitalulmunicipalsacele.ro prin intermediul adresei de email secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro.

În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere Spitalul Municipal Săcele pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a platformei. Pentru cazul fortuit, Spitalul Municipal Săcele și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile fortuite includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Spitalului Municipal Săcele, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Spitalul Municipal Săcele și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătura cu utilizarea sau orice alt aspect al site-ului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Fiecare utilizator al site-ului www.spitalulmunicipalsacele.ro este de acord ca, la cererea Spitalului Municipal Săcele să exonereze de răspundere unitatea medicală pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare, și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suportă prevederile legislației în vigoare în România.

Platforma www.spitalulmunicipalsacele.ro îşi rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

  1. ACTUALIZARE

Acești termeni și condiții de utilizare sunt actualizați ori de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informații publicate sau transmise de către www.spitalulmunicipalsacele.ro. Vă rugăm să îi citiți periodic, pentru a fi la curent cu ce informații colectează, folosește și transmite www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Cea mai recentă actualizare a acestor termenii și condiții de utilizare a avut loc la data de 14.11.2023.